Search here...
TOP

Aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi narábame?

Vaše osobné údaje zbierame cez newsletter systém Mailchimp za účelom odosielania noviniek z blogu www.blogiva.sk na emailovú adresu odberateľa. Zbierame iba e-mailovú adresu odberateľa a krstné meno, ktoré nie je povinné zadávať.  Krstné meno odberateľa využívame za účelom personalizácie newslettera. Tieto osobné údaje používame výlučne iba na odosielanie newsletteru z našej stránky, neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Zabezpečenie osobných údajov odberateľa je podmienené zabezpečením webstránky cez rozšírenie o funkcionality All in One WP Security & Firewall a taktiež cez SLL (Secure Socket Layer) enkrypciu dát.

V prípade odhlásenia odberu z newslettera nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

Kto má prístup k vaším údajom?

K osobným údajom odberateľa máme prístup iba my a neposkytujeme ich tretím stranám.

Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettera a spracúvania na to potrebných údajov bude zaznamené vaše krstné meno (ak ho uvediete), emailová adresa a dátum a čas udelenia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely zasielania newslettera je zaznamenávaný pomocou aplikácie Mailchimp. Všetky informácie o ochrane osobných údajov poskytovaných aplikáciou Mailchimp sú k dispozícii tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Odberateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek cez odkaz „Odhlásiť z odberu“, korý je umiestnený v každom odosielanom e-maili v jeho dolnej časti. Po kliknutí na odkaz „Odhlásiť z odberu“ je odberateľ automaticky odhlásený z odberu noviniek. Svoje rozhodnutie odhlásiť sa z odberu noviniek nám môžete kedykoľvek oznámiť aj e-mailom na info@blogiva.sk. Kliknutím na odkaz “Odoberať novinky“ vyjadríte svoj súhlas, že môžeme vaše osobné údaje spracúvať v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte okrem iného právo:
– na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a po akú dlhú dobu,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
– žiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
– na výmaz vašich osobných údajov,
– na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
– získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe,
– podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sa stará o vaše údaje a ako nás môžete kontaktovať?

O vaše osobné údaje sa starajú prevádzkovatelia webstránky www.blogiva.sk a kontaktovať nás môžete kedykoľvek na info@blogiva.sk

Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné?

Poskytovanie osobných údajov nie je nevyhnutné, ak sa ale užívateľ chce prihlásiť na odber noviniek, musí zadať svoju emailovú adresu na ktorú mu emaily s dodatočnými informáciami budú odosielané.

Cookies

Čo sú to cookies

Cookies je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Viac informácií o Cookies nájdete tu.

Prečo používame cookies

Väčšina internetových stránok, vrátane webstránky www.blogiva.sk využíva funkcionalitu cookies. Využívame ju hlavne na vylepšenie stránky a jej optimalizáciu. Návštevou našej stránky automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies.

Aplikácie na stránke, ktoré využívajú cookies:

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage